Snæfellsjökull þjóðgarður,,

Gönguleiðir á Íslandi


Söfn á Íslandi


Þjóðgarðar


SNÆFELLSJÖKULL ÞJÓÐGARÐUR
GÖNGULEIÐIR og FJALLASÝN

.

.

Ferðaáætlanir
Rútur-Ferjur-Flug

 

 

Fjallasýnin
Útsýnið frá suðurhluta Snæfellsness er frábært á góðum degi.  Þá sést fjallahringurinn allt frá Reykjanesi um Borgarfjörð allt til jökla og suðurhluti fjalllendisins á Snæfellsnesi, þar með talinn „Kóngurinn”, Snæfellsjökull sjálfur.  Blómleg Staðarsveitin og strandlengjan, sem er sums staðir hulin ljósum sandi, þar sem skeljum skolar á land, Bjarnafoss ofan Búða, Breiðavík og Stapafell prýða þessa fögru mynd.

Beint norðan Búða er Mælifell, formfagurt fjall, og Stapafell er norðan Arnarstapa (526m). 
Þægilegast er að ganga á það að sunnanverðu, algengasta leiðin er SV., eða SA. hornið, en brattinn eykst er ofar dregur og efsti tindurinn, Fellskrossinn , er illkleifur.

Snæfellsjökull er kóróna fjallaskagans.  Hann er svolítið leindardómsfullur vegna orkunnar, sem hann geislar frá sér og skáldsögunnar um ferðina að miðju jarðar eftir Jules Verne.  Þarna bjó líka Bárður Snæfellsás í Sönghelli samkvæmt Báðarsögu.  Það er auðvelt að ganga á jökulinn, ef farið er með gát, en Miðþúfa, sem er hæst þúfnanna þriggja, er mjög brött og ekki árennileg nema með réttum búnaði.


Snæfellseldstöðin ber merki sérstakrar eldvirkni, bæði á síðasta kuldaskeiði og nútíma.  Hún er u.þ.b. 30 km löng, frá Mælifelli í austri að Öndverðarnesi í vestri og talið er að kvikuhólf sé undir henni.  Allt að 20 hraun eru talin til hennar og eldkeilan sjálf er af „strato”-gerð (líkt og St. Helens). Talið er, að gos hennar hafi verið bæði mjög sprengivirk og einnig rólegri með hraunrennsli.  Þess sjást glögg merki í hlíðunum, þar sem sumar hrauntungurnar teygjast alla leið til sjávar.  Toppgígurinn er u.þ.b. 200 m djúpur og Miðþúfa á barmi hans er 1446 m há.

GÖNGULEIÐIR innan þjóðgarðsins.
Skipulagðar gönguferðir á vegum þjóðgarðsins eru í boði á sumrin.


Margar og fjölbreyttar gönguleiðir eru í og við Þjóðgarðinn Snæfellsjökul. Allir ættu að geta fundið leið við sitt hæfi. Sumar þeirra eru stikaðar eða merktar og flestar er auðvelt að rata. Hægt er að tengja gönguleiðirnar saman á ýmsan hátt. Vert er að hafa í huga að lítið er um drykkjarvatn í þjóðgarðinum og því nauðsynlegt að hafa með sér eitthvað að drekka þegar lagt er í göngu.

SnæfellsjökullGanga á Snæfellsjökul tekur um 3-4 klst. frá Jökulhálsi. Einnig er skemmtileg en nokkru lengri leið á Jökulinn frá Eysteinsdal. Þeim sem ætla á Jökulinn er eindregið ráðlagt að afla sér upplýsinga um færð og leiðir áður en lagt er af stað og gæta ítrustu varkárni. Þegar líður á sumarið myndast stórar sprungur og jökullinn verður ófær. Á Jökulinn eru einnig skipulagðar ferðir með vélsleðum og snjótroðara.

Gamlar þjóðleiðir Áður fyrr lágu fjölfarnar þjóðleiðir um svæðið undir Jökli. Ein leiðin lá með ströndinni, hún er víðast greiðfær en á köflum stórgrýtt og erfið yfirferðar. Upplagt er að ganga hana í nokkrum áföngum. Önnur leið, Efstivegur, liggur í fjallsrótum Jökulsins. Hluti hennar, frá Beruvíkurhrauni að Skeiðsandi, er um 11 km. Styttri kaflar eru upp með Háahrauni og í Purkhóla (4 km) og frá Purkhólum um Lónland í Beruvíkurhraun (4 km). Enn ein leið lá um Beruvík, skammt neðan núverandi akvegar.

Við Gufuskála eru fiskbyrgi sem hlaðin eru í hrauninu. Þau eru örstutt frá veginum en fyrir ókunnuga er erfitt að koma auga á þau. Ganga að þeim tekur aðeins um 10 mín. Hinum megin aðalvegarins liggur vegslóði að bílastæði við Írskrabrunn. Stutt, stikuð leið er á milli Írskrabrunns og Gufuskálavarar. Í vörinni má greinilega sjá för eftir kili báta.

Móðuvör - Skarðsvík - Öndverðarnes Falleg og gömul gönguleið er frá Móðuvör fram á Öndverðarnes (rúmir 4 km). Á þeirri leið er Skarðsvík, falleg vík með ljósum sandi í skjóli kletta. Á Öndverðarnesi má sjá minjar eftir útræði og búskap fyrri tíma. Brunnurinn Fálki er ævafornt vatnsból Öndverðarness.

Öndverðarneshólar Frá vegi út á Öndverðarnes er hægt að velja nokkrar gönguleiðir að hólunum. Gera má ráð fyrir tveggja tíma ferð (rúmir 2 km hvor leið) að Vatnsborgarhól. Rétt austan við er Vatnsborg, hömrum girtur gígur með miklum burknagróðri í botninum. Að Grashól og Grashólshelli er um þriggja tíma ferð fram og til baka (3 km hvor leið). Frá hólunum eru skemmtilegar leiðir út á Skálasnaga og Öndverðarnes eða í Beruvík. Ef valið er að ganga svo langt er gott að vera á tveimur bílum.

Klofningsrétt í Beruvík - Litlalón - Hólahólar Falleg leið með ströndinni. Áður fyrr var blómleg byggð í Beruvík og Hólahólar voru stórbýli. Í Beruvík var búið fram á miðja 20. öld. Ströndin er fjölbreytt en gengið er um þægilegt, grasi gróið land. Leiðin er um 4 km.

Djúpalónssandur - Dritvík Leiðin á milli Djúpalónssands og Dritvíkur er vinsæl og auðveld. Hún tekur um 20 mín. aðra leið (tæplega 1 km) en rétt er að áætla lengri tíma. Hægt er að halda áfram eftir gamalli vermannagötu um Beruvíkurhraun og í Sandhóla. Sú ganga tekur um klukkustund frá Dritvík. Öll leiðin frá Djúpalónssandi um Dritvík í Sandhóla er um 4 km og finnst sumum fallegra að byrja gönguna í Sandhólum og enda á Djúpalónssandi. Áður fyrr bjuggu í Dritvík 200-600 manns hluta úr ári. Á Djúpalónssandi eru steintökin sem vermenn reyndu afl sitt á. Gaman er að ganga fram á Suðurbarðann en þar er völundarhús sem vermenn höfðu að leik.

Svalþúfa - Malarrif Um 2 km leið meðfram ströndinni og Lóndröngum. Við Lóndranga halda teistur stundum til.

Eysteinsdalur Eysteinsdalsvegur liggur upp með Móðulæk, í átt að Snæfellsjökli. Á sumrin er þaðan jeppafær slóði yfir á Jökulháls. Á leiðinni í Eysteinsdal og í dalnum sjálfum opnast fjallasalur og landslag er ólíkt því sem er á láglendinu. Gönguleiðir eru ótal margar. Stuttar göngur eru t.d. á Rauðhól og Sjónarhól en af honum þykir fallegt útsýni. Að grágrýtishöfðanum Klukku og Klukkufossi er stuttur gangur. Blágil er djúpt gil sem auðvelt er að ganga að. Fyrir þá sem vilja klífa fjöll er úr nógu að velja. Ganga á Hreggnasa, 469 m, er frekar auðveld en erfiðara er að sigra Bárðarkistu, 668 m, og Geldingafell vestra, 830 m, sem er hæst undirfjalla Jökulsins.

GÖNGULEIÐIR á vernduðum svæðum og nágrenni þeirra:
Aðalgönguleiðir í umhverfi Búða, Arnarstapa og Hellna eru merktar.


Gamla leiðin yfir Búðahraun er kölluð Klettsgata.  Hún liggur að Búðakletti og Búðahelli og áfram yfir hraunið.  Sums staðir sjást djúpar rásir hófa og fóta í hraunhellunum.  Áætlaður göngutími um Klettsgötu er 2-3 tímar og full ástæða til að gefa sér góðan tíma til náttúruskoðunar á leiðinni, sem er létt og á flestra færi.

Jaðargatan liggur meðfram hraunbrúninni að stórum steini sunnan Miðhúsatíns, þar sem Klettsgata tekur við.  Þetta er létt tveggja tíma ganga frá Búðum en sums staðar er slóðin dauf.

Frambúðir.  Frá Búðum er gaman að ganga stuttan spöl að Frambúðum, þar sem andi fortíðar svífur yfir vötnum og vallgrónar rústir bíða eftir að segja sögu sína.  Ganga frá Búðakirkju tekur u.þ.b. hálftíma.

Búðir – Arnarstapi – Hellnar.  Þessi leið er við hæfi þeirra, sem vilja ganga allan daginn um fagurt umhverfi og tekur 6-8 klst.

Sölvahamar.  Gamla þjóðleiðin liggur eftir Sölvahamri endilöngum, nálægt honum miðjum eru fornar rústir í umsjá Þjóðminjasafnsins og eru verndaðar. Ganga frá Arnarstapa yfir Sölvahamar tekur innan við klukkustund og veldur aldrei vonbrigðum.

Neðstagata. Hellnahraun nær frá jökli til sjávar á milli Arnarstapa og Hellna. Neðstagatan (af þrem, fornum leiðum yfir hraunið), sem liggur um hraunið meðfram ströndinni, býður um hálftíma göngu um höggmyndagarð náttúrunnar.

Bárðarlaug er rétt ofan Hellna.  Hún er í sprengigíg, sem varð til í lok síðasta kuldaskeiðs.  Gígurinn varð náttúruvætti árið 1980.

Laugarbrekkurústir eru austan Bárðarlaugar.  Þar var þingstaður fyrrum.  Guðrún Þorbjarnardóttir, sem var meðal víðförlustu kvenna sins tíma, fæddist að Laugarbrekku.  Vestan Hnausahrauns er Rauðfeldsgjá í austanverðu Botnsfjalli.  Áin Sleggjubeina rennur um hana.  Það er vel þess virði að legga leið sína upp í gjána, sem er steinsnar frá þjóðveginum.

Ágæti gestur!
Markmið verndunar staða og svæða er að gera þau aðgengileg í óbreyttu formi fyrir alla að njóta.  Meiri meðvitund um náttúruna og aukin þátttaka í gæzlu hennar er nauðsynleg til að ná settum markmiðum.

NJÓTTU DVALARINNAR!

Heimildir:  Vefsetur þjóðgarðsins og Snæbjörn Valdimarsson.

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Klettsbúð 7
S. 436-6860
360 Hellissand
ur


.

TIL BAKA          Nat.is - pósthólf 8593, 108 Reykjavik- sími: 898-0355 - nat@nat.is- um okkur - heimildir          HEIM