Veiðivefur

 


.LISTI YFIR VEIÐISTAÐI Í STAFRÓFSRÖÐ
 Skilið veiðiskýrslum

Ferðavefur


Áhugaverðir staðir í stafrósröð


Laxveiðin
Lokatölur

 LAXVEIÐIÁR Í STAFRÓFSRÖÐ

Andakilsá
Álftá
Bakká
Blanda
Botnsá
Breiðdalsá
Brennan
Brúará, Hagaós
Brynjudalsá
Búðardalsá
Deildará
Dunká
Elliðaár
Eyjafjarðará
Eyvindarlækur
Fáskrúð
Fjarðará
Flekkudalsá
Fljótá
Flókadalsá
Fnjóská
Fossá
Fróðá

Geirlandsá
Gjúfurá
Grímsá
Haffjarðará
Hafralónsá
Hallá

Haukadalsá
Hítará
Hvítá Langholt
Hofsá
Hofsá og Sunnudalsá
Hrófá í Steingrímsfirði

Hrútafjarðará og Síká

Húsadalsá

Húseyjarkvísl
Hvannadalsá
Hvítá, Skuggi
Hvítá, Hamrar
Hvítá, Gíslastaðir
Hvítá, Snæfoksstaðir

Hvítá, Langholt
Hvolsá/Staðarhólsá
Hölkná
Hörðudalsá
Iða
Jökla
Kalda
Kálfá
Kerlingadalsá og Vatnsá
Kjarrá/Þverá
Krossá á Skarðströnd
Krossá í Bitrufirði
Langadalsá
Langá
Laugarbakkar
Laugardalsá
Laxá
Laxá á Ásum
Laxá á Skógarströnd
Laxá í Aðaldal
Laxá í Dölum
Laxá í Hrútafirði

Laxá í Leirársveit
Laxá í Refasveit
Laxá í Skefilsstaðahr.
Laxá og Bæjará
Laxá/Bugða
Leirá
Leirvogsá
Miðá í Dölum
Miðfjarðará

Miðfjarðará
Mýrarkvísl

Norðlingafljót
Norðurá
Ormarsá á Sléttu
Prestbakkaá
Rangár
Reykjadalsá WL.
Reykjadalsá
Sandá
Selá
Selá í Steingrímsfirði
Setbergsá
Skjálfandafljót
Skrauma
Skógá
Sogið
Staðará í Steingrímsfirði
Stóra Laxá
Straumar
Straumfjarðará
Suðurfossá
Svalbarðsá
Svartá
Svarthöði
Svínafossá
Sæmundará
Tannastaðatangi
Tungufljót Árnessýslu
Urriðaá
Úlfarsá/Korpa
Vatnasvæði Lýsu
Vatnsdalsá
Vatnsdalsá í Vatnsfirði
Vatnsá
Vesturdalsá
Víðidalsá og Fitjá
Víðidalsá í Steingrímsf.
Víkurá
Þverá/Kjarrá
Ölfusá

SILUNGSVEIÐIÁR Í STAFRÓFSRÖÐ

Andakílsá
Arnarvatnsá
Baugstaðarós
Bitrulækur

Bjarnarfjarðará
Blanda 2
Blanda 3
Blanda 4
Breiðdalsá
Brunná
Brúará

Brúará Skaftafs.
Búlandsá
Dalsá/ Tunguá
Eldvatn
Eyjafjarðará
Eyvindará
Eystri-Rangá
Fellsá
Fjarðará

Flóðatangi
Flókadalsá
Fljótaá
Fnjóská
Fossálar
Fögruhlíðará/
Fögruhlíðarós
Geirlandsá
Geiradalsá
Grafará

Grenlækur
Gufudalsá

Hafralónsá
Hagaós
Hamarsá
Helluvaðsá

Hofsá
Hofsá/ Álftafirði
Hólaá

Hólmsá
Hólsá (eystri bakkar)
Hrolleifsdalsá
Hróarholtslækur
Hróarslækur

Hvolsá/Staðarhólsá
Húseyjarkvísl
Hörðudalsá
Hörgsá Hörgárdal
Hörgsá Skaftárhreppi
Jónskvísl
Kalda
Kelduá
Laxá/  Fljótshv.
Laxá/Kráká
Laxá í Laxárdal
Litlá
Lónsá
Lýsa vatnasvæði
Miðá Dölum
Miðdalsá
Miðfjarðará
Minnivallalækur
Múlaá
Múlaá Skriðdal

Norðlingafljót
Ólafsdalsá
Pollurinn
Rangá N.-Múlasýslu
Reykjafjarðará
Selá
Seleyri
Selfljót
Skálmadalsá
Svarvaðardalsá
Steinadalsá

Svínadalsá
Svartá
Sæmundará
Tungufljót V-Skaftafs.
Tungufljót Árnessýslu
Varmá/ Þorleifslækur
Vatnsdalsá
Vatnamót
Vatnsdalsá í Vatnsfirði
Víðidalsá Norðurlandi
Víðidalsá Ströndum
Víkurflóð
Volalækur
Ytri-Rangá
Ölfusá, Hrauni

 

VEIÐIVÖTN í STAFRÓFSRÖÐ

Aðalsmannsvatn
Andapollurinn

Apavatn
Aravatn, Skaga
Arnarvatn, Eiðahr.
Álavatn
Álftavatn, Soginu
Ánavatn
Ásbúðnavatn, Skaga
Ásmundarnestjörn
Bakkavatn, Al
Bakkavatn

Baulárvallavatn
Baulutjörn
Berufjarðarvatn

Bessastaðavötn
Bjarnarvatn
Blikalón
Blöndulón á
Auðkúluheiði

Blönduvötn
Botnsvatn
Brókarvatn-og
Brókarlækur

Brunnavatn
Bæjarvatn

Bæjarvötn
Dauðsmannskvísl
Deildarvatn
Djúpavatn, Svl
Djúpavatn

Efstadalsvatn, Vf
Eiðavatn
Eiðisvatn
Eiríksvatn
Ekkjuvatn
Elliðavatn
Eyrarvatn
Fiskivötn, Vf
Fiskilækjarvatn
Fitjavatn
Fljótavatn
Flókadalsvatn
Flókatjörn
Fossárvötn
Fossvatn, Skaga
Fremstavatn, Vl
Fremstavatn
Friðmundarvötn
Galtará
Garpasdalsvatn
Gedduvatn

Geitakarlsvatn, Skaga
Geitbergsvatn
Gislholtsvötn
Gjögurvatn
Gljúfravatn
Grafarvatn
Grensvatn
Gripdeild
Grundartjarnir
Gufuárvatn
Gunnvararvatn
Götuvötn
Hafravatn
Haugakvísl
Haugatjarnir

Haukadalsvatn
Heiðarvatn
Hestvatn
Héðinsfjarðarvatn
Hítarvatn
Hlíðarvatn, Vl
Hlíðarvatn
Hlíðarvatn, Svl
Hnausatjörn
Hnúksvatn
Hólavatn
Hólmavatn, Vl
Hólmavatn, Langanesi
Hólmavatn/
Gullhamarsvatn

Hópið
Hópsvatn
Hraunfjarðarvatn
Hraunhafnarvatn
Hraunsvatn, Skaga
Hraunsvatn, Öxnadal
Hraunvatn
Hreðavatn
Hrísatjörn
Hrjótarvatn

Hrófbergsvatn og
Fitjavatn

Hrúthólmavatn
Hrútsvatn
Hundsvatn
Húnavatn
Hvalvatn
Hvammsgerðisvötn
Hvammsvík
Hvítárvatn
Hvílftarvatn
Hæðargarðsvatn
Höfðabrekkutjarnir
Höfðavatn
Höskuldsvatn
Ísólfsvatn
Kaldbaksvatn
Kálfborgarárvatn
Kleifarvatn
Kleifarvatn Breiðdal
Kolgrímsvötn
Kollavíkurvatn, Sléttu
Kollavíkurvatn
Kringluvatn
Krossavatn

Krossaxlavatn
Krókavatn, Al.
Krókavatn, Hjaltast.hr.
Langavatn, Vl
Langavatn, Staðasv.
Langavatn, Skaga
Langavatn
Langavatn

Laugabólsvatn, Vf
Laugarvatn
Laxárvatn Skaga
Laxárvatn Laxárdal
Laxárvatn á Ásum
Lárós
Leirvogsvatn
Ljárskógavötn
Ljósalandsvatn
Ljósavatn
Lýsa vatnasvæði
Lönguvötn
Matbrunnavötn
Mávsvatn
Másvatn
Miðdalsvatn
Miðfjarðarvatn
Miðheiðarvötn
Miðhúsavatn
Miðvatn
Miklavatn, Fljótum
Miklavatn, Aðaldal
Mjóavatn, Þingvallahr.
Mjóavatn Breiðdal
Múlavatn, Skaga
Mývatn
Neðra-og Efravatn, Vf
Neðstavatn, Vl.
Neðstavatn
Nesvatn

Nesvötn, Skaga
Nykurvatn
Nýjalón
Oddastaðavatn
Oddastaðavötn, Sléttu
Ólafsfjarðarvatn
Purkuvatn

Rekavatn, Skaga
Rekavíkurvatn
Reyðarvatn
Reyðarvatn, Fellahr.
Reynisvatn
Sandvatn, Tunguhr.
Sandvatn
Sauðaneslón
Sauðanesvatn
Sauðlauksdalsvatn
Sámstaðavatn
Seltjörn
Selvallavatn
Selvatn 1, Skaga
Selvatn, Svl
Selvatn fremra neðra vf
Selvatn 2, Skaga
Sigríðastaðavatn
Sigurðarstaðarvatn
Silungatjörn
Sílalækjarvatn
Skálavatn
Skálavatn

Skjálftavatn
Skerjalón, Sléttu
Skorradalsvatn
Skógartjörn
Skriðuvatn
Sléttuhlíðavatn
Sólheimavötn
Staðará og Hagavatn
Staðarvatn
Steinatjörn
Stíflisdalsvatn
Stífluvatn, Fljótum
Stífluvatn, Skaga
Stóra-Eyjavatn
Stóra-Viðarvatn
Stæðavötn
Suðurvatn, Sléttu
Svanvíkurvatn
Svartárvatn
Svínavatn
Syðradalsvatn
Sænautavatn
Tangavatn
Tjörn
Torfdalsvatn, Skaga
Torfastaðavatn
Urriðavatn, Vf
Urriðavatn, Fellahr.
Uxarvatn
Úlfljótsvatn

Vaðall

Vatnasvæði Seláar, Skaga
Vatndalsvatn
Vatnshlíðarvatn
Vatnsholtsvöt
Vellankötluvatn
Vestmannsvatn
Vesturhópsvatn
Vikravatn
Villingaholtsvatn
Vífilstaðavatn
Víkingavatn
Víkurflóð

Vötn á Skaga
Vötn á Tunguheiði
Ytra Deildarvatn
Þernuvatn, Sléttu
Þernuvatn
Þiðreksvallavatn
Þingvallavatn
Þórisstaðavatn
Þórisvatn, Tunguhr.
Þórutjörn
Þríhyrningsvatn
Þrístikla,
Auðkúluheiði
Þuríðarvatn
Þveit
Þverárvatn
Ölvesvatn

Æðarvatn

HÁLENDISVEIÐIVÖTN í STAFRÓFSRÖÐ

Arnarvatn litla
Arnarvatn stóra
Arnarpollur/Arnarvatn
Ásbjarnarvötn
BreiðavatnTvídægru
Breiðavatn Veiðivötn
Dómadalsvatn
Eskivatn
Eskihlíðarvatn

Fellsendavatn
Fiskavatn
Friðmundarvötn
Frostastaðavatn
Galtarvatn
Gunnarssonavatn
Grunnuvötn
Grænavatn
Hávaðavötn
Hnausapollur

Hólmavatn
Hrafnabjargavatn
Hraunvötn
Kirkjufellsvatn

Kleppavatn
Kvíslarvatn
Kvíslavatn nyðra
Kýlingavatn
Langavatn Veiðivötn
LangavatnTvídægru
Langisjór
Lifrarfjallavatnn
Litla-Fossvatn
Litlisjór

Ljótipollur
Löðmundarvatn

Nautavatn

Nýjavatn
Ónefndavatn

Ónýtavatn
Refkelsvatn
Reyðarvatn

Reykjavatn
Réttarvatn
Sauðleysuvatn

Skálavatn

Snjóölduduvatn
Stóra-Fossvatn

Svínavatn,
Tjaldvatn
Urðarvötn
Urðhæðarvatn

Úlfsvatn
Þórarinsvatn
Þórisvatn


TIL BAKA          Nat.is - pósthólf 8593, 108 Reykjavik- sími: 898-0355 - nat@nat.is- um okkur - heimildir          HEIM